Ulubiony cytat – Dezyderata

IMG_4487-kopiuj

 “Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj jaki spokój może być w ciszy. Tak dalece jak jest to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią inni – nawet głupcy i ignoranci mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

Jesteś dzieckiem Wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy jest to dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że Wszechświat jest taki jaki być powinien.

Pozostań w zgodzie z Bogiem, cokolwiek myślisz o jego istnieniu, czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj spokój w swojej duszy. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy”.
Maks Ehrmann

KOMETARZ: W poniższym cytacie zmieniłabym sformułowania:

“głupców i ignorantów” zamieniłabym na “Ludzi, w których sporo niezrozumienia”.
Nie lubię pogardliwego oceniania, bo pogarda jest słaba.
Dodatkowo Nikt nie jest daną cechą na zasadzie 1:1. 🙂

“lepszych i gorszych od siebie” zamieniłabym na “różni, inni”.

Nie czuję chęci, by tak oceniać. Te słowa są pozycjonujące.
Po co skupiać się na konkurowaniu i porównywać się ze sobą, lepiej nie ustawiać punktu odniesienia na zewnątrz i skupić energię po prostu na własnym byciu, działaniu i spokoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *