Zajęcia dla Dzieci

Autorka: Ewa Michalik-Kardaś

Tematy zajęć dla Dzieci.

1. Świadomy oddech
Oddech jako podstawa naszej siły życiowej. Pozwala na prawidłowe dotlenienie komórek i usuwanie z nich efektów przemiany materii. Prawidłowy oddech umożliwia właściwy obieg energii w organizmie.Świadomy oddech jest w stanie uspokoić emocje, wyciszyć, pozwolić na koncentrację, spokój. Może być świetnym sposobem na sytuacje kryzysowe, może też pobudzać, dodawać energii. Właściwie używany – pomaga organizmowi osiągnąć stan równowagi i harmonii.
Cele: nabycie nawyku prawidłowego oddychania: nos, przepona i korzystania ze świadomego oddechu w różnych sytuacjach życiowych.

2. Relaksacja i wyciszenie
Korzystanie z oddechu, spokojnego ruchu, spokojnej muzyki. Wyciszenie – zamykanie oczu i koncentracja na oddechu i obecności w chwili obecnej.
Cele: wyrabianie w sobie umiejętności wyciszenia, koncentracji, wglądu w to co dzieje się w ciele, zobaczenia własnych myśli/emocji/stanów w jakich się znajdujemy z pozycji obserwatora, obecność w chwili teraźniejszej, umiejętność bycia poza szumem, nerwami, stresem oraz nabywanie umiejętności zdrowego podchodzenia do trudnych sytuacji, nabywanie dobrego kontaktu ze sobą i z innymi Ludźmi.

3. Emocje, uczucia, stany w jakich bywamy
Emocje, uczucia i różne stany w jakich bywamy (choćby wynikające z naturalnych cykli, w jakich się znajdujemy) są stałymi towarzyszami naszej egzystencji. Bez zrozumienia ich, zaakceptowania i nauki bezpiecznego wyrażania jesteśmy słabsi i mniej stabilni.
Cele: Nauka nazywania, rozpoznawania emocji, uczuć, stanów w jakich bywamy i radzenia sobie z nimi.

4. Postawa i świadomość ciała
Cele: Akceptacja i pokochanie własnego ciała, umiejętność wsłuchania się w sygnały płynące z ciała, obserwowanie siebie, reagowanie na sygnały wysyłane przez ciało, prosta postawa, wyćwiczenie stabilności i równowagi, zwracanie uwagi na nieprawidłową postawę ciała (szkodliwą, powodująca późniejsze bóle i schorzenia), świadoma zmiana nawyków związanych z niewłaściwą postawą, dbanie o postawę w chodzeniu, staniu, siedzeniu, spaniu, noszeniu plecaków, podnoszeniu ciężarów, akceptacja własnej cielesności.

5. Konstruktywna komunikacja
Cele: Nabycie umiejętności posługiwania się mową nieoceniającą, nieagresywną, umiejętność słuchania, precyzja w mowie (m.in. unikanie generalizacji/uogólnień, oceniania osoby i skupienie bardziej na ocenie zachowania z uwzględnieniem możliwych jego przyczyn), doprecyzowanie, czy na pewno dobrze rozumiemy swoje i czyjeś potrzeby (dopytywanie, nie zgadywanie lub zakładanie z góry), nastawienie się na konstruktywne rozwiązanie, asertywność w komunikacji, omówienie co przeszkadza w komunikacji (bariery).

6. Empatia
Cele: Uwrażliwienie Jednostek, nabycie empatycznej, nieoceniającej, wspierającej postawy w relacjach.

7. Asertywność
Cele: Nabycie asertywnej postawy pozwalającej wyrażać swoje zdanie w konstruktywny sposób, zrozumienie potrzeb rozmówcy, konstruktywne (bez urazy) przyjmowanie krytyki i odmowy, obrona przed manipulacją, dawanie sobie i innym prawa do błędów, stawianie granic.

8. Fake-news, dezinformacja, totalne autorytety, krytyczne myślenie
W obecnym świecie zmontowanie zdjęcia, napisanie poważnie brzmiącej, fałszywej treści jest dziecinnie proste i może zrobić to każdy. I dzieje się to na skalę masową. Dlatego niezwykle ważne jest nauczenie się filtrowania treści, sprawdzania źródeł, niepowielania niesprawdzonych informacji, krytyczne myślenie, zadawanie pytań, szukanie odpowiedzi, nie robienie sobie z nikogo „totalnego” autorytetu (każda jednostka czasem się myli i popełnia błędy),
Cele: nauka krytycznego myślenia, nabycie świadomości istnienia manipulacji i fake-newsów, nauka filtrowania treści, obiektywizmu, racjonalnego myślenia.

9. Nawyki , uzależnienia, współuzależnienia
Informacje o: nabywaniu nawyków oraz uzależnień, mechanizmach uzależnień i współuzależnień, o przejawianiu się ich w życiu i sposobach radzenia sobie z nimi.
Cele: Nabycie wiedzy w zakresie nawyków, uzależnień i współuzależnień, rozpoznawanie sygnałów, reagowanie, zapobieganie, przeciwdziałanie.

10. Ekologia i świadomy konsumpcjonizm
Cele: Uwrażliwienie Jednostek na los Ziemi i Istot na niej żyjących, współodpowiedzialność za losy naszej Planety, wyrobienie zrozumienia, że Ziemia to nasz wspólny dom, szacunku do istnienia i nabranie pozytywnych nawyków związanych z tą wiedzą.

11. Zdrowie
Na nasze zdrowie nakładają się zarówno aspekty psychiczne i fizyczne. Im większa samoświadomość i świadomość i rozsądne i mądre korzystanie z prawa wyboru – tym większe szanse na utrzymanie zdrowia składającego się ze zdrowego umysłu, ducha i ciała.Dla zdrowia przydatny jest kontakt z przyrodą, poczucie się jej częścią, właściwie dobrany ruch, różnorodna dieta i właściwa dieta. Stabilne poczucie wartości – umieszczone wewnątrz, a nie poza sobą, miłość do samego siebie, szacunek do istnienia, korzystanie z prawa wyboru, asertywność, elastyczność, odpowiednio ustawione granice, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, odporność psychiczna i odpowiednia kondycja fizyczna.
Cele: Nabycie umiejętności świadomego dbania o zdrowie, korzystania z prawa wyboru, reagowania na symptomy i objawy wysyłane z organizmu, podstawy akupresury, wizualizacji medycznych, świadomego ruchu.

Realizacja: Dla osiągnięcia optymalnego efektu (zachowanie różnorodności, nie nudzenie Dzieci, łatwe przyswajanie tematów) – na zajęciach używam różnych form wykładowych, pokazowych (prezentacja, zdjęcia, film, obserwacja „na żywo”), dialogu, ruchu, zabaw, treningu empatii, asertywności, arteterapii (głównie: emisja głosu, praca z ciałem (bazowanie na elementach tai-chi, krav magi, hung-garu, swobodnego ruchu, nauki wyrażania emocji/uczuć za pomocą ciała), taniec, granie na instrumentach, rymowanie, rysowanie).

Nie ograniczam się tylko do wyżej wymienionych tematów – świadomość i samoświadomość tworzą całość i dopiero po omówieniu wielu jej aspektów stanowiących klocki wielkiej układanki – widać jej zarys, obraz i widok staje się klarowny.

Moim celem jest pomóc Dzieciom w nabyciu wiedzy i narzędzi, pozwalających stać się niezależnymi, wrażliwymi ale odpornymi na zranienia i manipulacje samoświadomymi Jednostkami.
Czujnymi, wrażliwymi (ale nie przewrażliwionymi) i uważnymi.

I po to robię zajęcia.

Informacje o warsztatach – wkrótce/na bieżąco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *