Ptaszek

ISTOTY.
Obserwować można Wszystko.
I warto…   Z obserwacji płynie zauważanie.
Z zauważania płynie wiedza.
Z wiedzy – Zrozumienie…

Po czasie 4:05 Ptaszek zrzuca kawałek chleba mając w dziobie już inny.
Odkłada ten, który ma w dziobie i leci pod ławkę podnieść, co upuścił.
Jak wraca na ławkę – zrzuca przez przypadek kolejny kawałek i tym razem – po chwili wahania i namysłu – już sobie “odpuszcza”…
Jakie to zwykłe… 😉

Podziękowania dla zespołu “Akurat” za zgodę na wykorzystanie ich utworu “Lubię mówić z tobą” 🙂

CREATURES.
Everything can be observed.
And it is worth …
Observations show noticing.
On noticing knowledge flows.
With the knowledge – we can find Understanding …

After a time of 4:05 Bird dropping a piece of bread holding in its beak another piece..
Bird pushes the one that has in its beak and flies under the seat lift and dropped it.
When Bird returns on the bench – dropping by chance another piece and this time – after a moment of hesitation or second thoughts – already wearing “let go of” …

What is ordinary … ?

Thanks to the Band Akurat” for permission to use their song: “I like to talk with you” 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *