Co prowadzi do wojen?

Ciągłe istnienie wojen świadczy bardzo źle o Ludzkim gatunku.
Nie rozwinął się na płaszczyźnie świadomościowej.
Nie nastąpiła ewolucja mentalno – świadomościowa i Ludzie tkwią w świecie iluzji, pułapek, bezmyślnego powielania tych samych nawyków i błędów,  niezrozumienia.
Mają słaby kontakt z Rzeczywistością i problemy z rozróżnianiem Dobra od zła.

wojny_stop
Często słyszymy hasło: “historia lubi się powtarzać”.
Jest utarte, powszechnie powielane i popularne.
Nie jest jednak prawdziwe. Jest utwierdzaniem i powielaniem iluzji. Nieprawdy.
Historia niczego nie lubi. Historia jest reliktem przeszłości. Dokumentem. Jest martwa. Wszystko, co nie jest Istotą żywą ani nie lubi ani lubi. “Lubienie” jest uczuciem, emocją. Jest związane z odczuwaniem i jest cechą Istot.
Historia to twór martwy. Jest jak przedmiot. Nie ma uczuć. Ludzie je mają. Jeśli więc ktokolwiek cokolwiek lubi lub nie – to są to Ludzie lub inne Istoty zdolne do doznawania uczuć i emocji.
Dodatkowo utrwalanie takich haseł ma złe skutki. Promuje i powiela sposób myślenia, w którym odpowiedzialność za czyny nie jest przypisana złu jakie jest w Osobie, która czyny czyni, a czemuś z zewnątrz.
“Przypadkowi”, “wyznaczonemu, słusznemu torowi”, itd.
To Ludzie powtarzają te same błędy, a nie historia “coś robi” za nas.
Skończymy wojny poprzez skończenie z głupotą Ludzką.

Trzeba ZROZUMIEĆ co prowadzi do wojen.
Niezrozumienie, zaślepienie (religiami, wpływami kulturowymi, społecznościowymi, zaślepienie czymkolwiek i nierozumienie tego), nieświadomość, niewiedza, słabe pobudki i złe intencje (chęć władzy, zysku, dominacji, zemsty), mściwość, kompleksy, nieprzepracowane i nierozwiązane inne problemy osobowościowe, nieuczenie się na błędach (często ich niezauważanie) i niewyciąganie wniosków skutkujących zmianami.
Dodatkowo: brak szacunku i empatii w stosunku do innych Istot.
Złe i niedopuszczalne są ZACHOWANIA takie jak krzywdzenie: zabijanie, bicie, gwałcenie, zniewalanie, poniżanie, lekceważenie, ograniczanie, męczenie,  znęcanie się fizyczne/psychiczne,  …

Historia jest przydatna do jednego. Do tego, żeby się na niej NAUCZYĆ.

Bronić się jednak można. I nieraz trzeba.
I tylko to jest dopuszczalne w kategorii “dobre”.  Obrona.
Rozumiem Ludzi, którzy decydują się bronić i stawiać granice złu ryzykując przy tym a nieraz poświęcając własne Życie, ale rozumiem też tych, którzy nie chcą w całym wojennym bagnie brać udziału.
Życie ma się Teraz.
Jestem jednak za postawieniem złu, bezmyślności, zaślepieniu i głupocie Ludzkiej zdecydowanej granicy i dążenie w kierunku uzupełnienia brakującej wiedzy poprzez edukację.
Ludzki gatunek powinien zdjąć klapy z oczu.
Inaczej “mądrym” gatunkiem będzie nadal tylko z nazwy.

Zrozumienie to jedyna droga do zmian.
Warto być świadomym.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *